Nieuwsbrief: speciale editie Lees online  |  Afmelden
 
24 maart 2020
samen werken aan cultuur voor iedereen
Impact Corona op cultuureducatie en cultuurparticipatie
Speciale Nieuwsbrief
Vandaag staat onze nieuwsbrief in het teken van corona. Het zijn rare en heftige tijden. Er zijn zorgen over gezondheid en voor velen in de sector minstens zulke grote zorgen over het eigen inkomen. De sector ligt grotendeels plat. Maar er is ook veerkracht, een stroom aan creativiteit en in razend tempo worden online ideeën ontwikkeld. Voor het onderwijs, maar ook voor iedereen daarbuiten. Ideeën die de kracht van kunst laten zien, activiteiten waaraan iedereen mee kan doen. Een ontwikkeling waar we al een tijdje over praten, wordt zo ineens enorm versneld.

Het ministerie en de sector werken momenteel heel hard om de schade voor het culturele veld in beeld te brengen. Als LKCA onderzoeken, denken en rekenen we mee, specifiek om de gevolgen voor cultuureducatie en cultuurparticipatie goed in beeld te krijgen. Misschien zag je vorige week ons onderzoek naar de effecten op de amateurkunst langskomen. Vijfduizend organisaties namen de moeite binnen 4 dagen dat onderzoek in te vullen, waarvoor heel veel dank!

Hopelijk helpen we je met de inhoud van deze nieuwsbrief. Als je meer of andere dingen van ons nodig hebt: mail of bel ons! We werken vanuit huis verder om jullie zo goed mogelijk te ondersteunen.

Sanne Scholten
 
Impact coronavirus op de cultuursector
Overzicht overheidsmaatregelen en -adviezen
De ontwikkelingen rond het coronavirus volgen elkaar snel op. Op 12, 15, 23 en 25 maart heeft het kabinet, in samenwerking met het RIVM, verscherpte maatregelen en adviezen afgekondigd. Dit raakt ook iedereen in de cultuursector. LKCA volgt de ontwikkelingen en verzamelt informatie.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
Coronaschade culturele verenigingen nu al minimaal 12 miljoen
Eerste inschatting na inventarisatie
KNMO, Koornetwerk Nederland, Raad van 12 en LKCA hebben afgelopen week onderzocht wat de schade als gevolg van de coronacrisis is voor culturele verenigingen. Ruim 5000 mensen hebben in de loop van vier dagen de vragenlijst ingevuld. De schade blijkt enorm.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
Mooie initiatieven die ontstaan tijdens de coronacrisis
Om te doen vanuit huis
Nu het coronavirus ook iedereen in de cultuursector treft, worden in razend tempo online ideeën ontwikkeld. Voor het onderwijs, maar ook voor iedereen daarbuiten. De komende weken verzamelen we deze ideeën en vullen die steeds aan. 
volg de website
Facebook Twitter LinkedIn
 
Cultuurkrant NL 2020 - nummer 1
Online te bekijken
De nieuwe Cultuurkrant NL is uit. Een dezer dagen valt hij op de mat, maar waarschijnlijk op je werkadres. Voor al die mensen die thuis werken, je kunt de krant ook online bekijken. Enkele artikelen zullen we op onze website plaatsen.
Lees meer
Facebook Twitter LinkedIn
 
Cultureel Vermogen: een nieuwe kijk op cultuureducatie en -participatie
Nu online
Onze samenleving verandert steeds sneller, ook cultureel. Om daarmee goed om te kunnen gaan is het van belang dat we elkaar cultureel begrijpen. Daarvoor hebben we cultureel vermogen nodig: het vermogen om elkaar cultureel te verstaan.

De komende tijd gaan acht organisaties in vier proeftuinen (samen met kunstenaars, wijkteams, onderwijs, opbouwwerkers, ondernemers en overheden) hiermee aan de slag. Kunst en cultuur, formeel en non-formeel leren, educatie en participatie komen dan in elkaars verlengde. Geïnteresseerd?
volg de ontwikkelingen
Facebook Twitter LinkedIn
 
lkca
Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
Lange Viestraat 365
Postbus 452
3500 AL Utrecht
  030 711 51 00
info@lkca.nl
www.lkca.nl
Afmelden
Profiel aanpassen
Facebook   Twitter   Linkedin   Vimeo
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.
...